Category: NCGC Projects (list)

Leukemi

Det er under planlegging å sekvensere eksomet til flere nøye utvalgte samlinger av leukemier. Prosjektet er forankret ved Haukeland Universitetssykehus.

Prostatakreft

En studie av nøye utvalgte prøver fra prostatakreft er under planlegging.

Ovariekreft

Eggstokkreft er den mest dødelige gynekologisk kreftsykdommen. Symptomene på eggstokkreft kommer sent og er ofte lite spesifikke. Som følge av dette blir to tredjedeler av pasientene diagnostisert sent i sykdomsforløpet.